6 ứng viên thi tuyển Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

04/03/2015 09:43

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa phê duyệt danh sách ứng viên dự thi tuyển Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

6 ứng viên thi tuyển giám đốc trung tâm công nghệ thông tin
 Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT do Trung tâm công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thực hiện

Danh sách dự thi có 6 ứng viên gồm: Ông Phạm Duy Ninh, Quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT; ông Trần Tiềm, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin; ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, kiêm Giám đốc Trung tâm Quản trị mạng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; ông Phùng Văn Trọng, Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin; ông Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; ông Lê Thanh Tùng, Trưởng  Phòng Cơ sở dữ liệu và Phát triển phần mềm, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Cũng theo quyết định này, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu tạo điều kiện cho người dự thi được tiếp cận, tìm hiểu thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin của ngành GTVT trong thời gian qua để thu thập số liệu phục vụ cho việc thi tuyển.

Đây là kỳ thi tuyển chức danh cấp trưởng thứ hai của Bộ GTVT trong năm nay. Đầu năm, Chánh Văn phòng Cục Hàng không VN đã trúng tuyển Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay VN sau khi trải qua một cuộc thi rất cam go với một Ban giám khảo có tới 3 vị tướng là thành viên.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ, điều kiện chung với tất cả các chức danh thi tuyển vị trí lãnh đạo của Bộ GTVT  là có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. 

Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ, có sức khỏe bảo đảm công tác; Không thuộc các đối tượng: Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án…

Các ứng viên cũng cần tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trở lên. Đạt trình độ C hoặc tương đương trở lên một trong các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng

Trường hợp đặc biệt, nếu người đăng ký dự thi chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, ngạch công chức/giảng viên chính (hoặc tương đương) theo quy định, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc cho phép dự thi; nếu được dự thi và trúng tuyển, được bổ nhiệm  phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm theo quy định.

Ngoài đáp ứng điều kiện chung, các ứng viên cho từng chức danh lại có tiêu chuẩn cụ thể. Đơn cử, tại cuộc thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, các ứng viên phải là chuyên viên chính trở lên; Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin.

Lê Tươi