7 ứng viên thi tuyển Hiệu trưởng Đại học công nghệ GTVT

19/05/2015 11:42

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký quyết định phê duyệt danh sách dự thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ GTVT.

7 ứng viên thi tuyển Hiệu trưởng Đại học công nghệ GTVT 1
Các cuộc thi tuyển chức danh cấp trưởng thực hiện tại Bộ GTVT đều được truyền trực tiếp sang phòng khác (ảnh: Theo dõi thi chức danh Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN vào tháng 10/2014)

Danh sách này gồm 7 người gồm các ông bà (xếp theo vần ABC): Trần Hoài An, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Đào Văn Đông, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT; Ngô Thị Thanh Hương, Phó trưởng khoa Công trình, Đại học Công nghệ GTVT; Vũ Ngọc Khiêm, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT; ông Nguyễn Hoàng Long, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT; Lê Thu Sao, Phó Trưởng khoa  Kinh tế vận tải, Đại học Công nghệ GTVT; Ngô Quốc Trinh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Đại học Công nghệ GTVT.

Người dự thi có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Thông báo số 178 ngày 12/3/2015 về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT và Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2246 ngày 13/6/2014.

Trường Đại học Công nghệ GTVT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT có liên quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi được tiếp cận, tìm hiểu thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghệ GTVT, của ngành GTVT trong thời gian qua để thu thập số liệu phục vụ cho việc thi tuyển.

Huy Lộc