73% chi phí lót tay của doanh nghiệp là cho cán bộ kiểm tra, thanh tra thuế

19/11/2019 09:03

Theo VCCI, 73% chi phí "đen" doanh nghiệp dân doanh phải chi là cho cán bộ thuế ở bộ phận kiểm tra, thanh tra thuế.

73 chi phi lot tay cua doanh nghiep la cho can bo kiem tra thanh tra thue
9% doanh nghiệp thẳng thắn thừa nhận ngay là phải trả chi phí ngoài quy định. Ảnh minh họa

Đó là kết quả báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) công bố.

Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, cho biết, qua khảo sát có 9% doanh nghiệp thừa nhận ngay là phải trả chi phí ngoài quy định, 64% cho biết là không, 27% từ chối trả lời.

Trong số đó, tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh phải trả chi phí "đen" nhiều nhất. Tỷ lệ chi trả cho cán bộ thuế ở bộ phận kiểm tra thuế, thanh tra thuế là cao nhất: 73%.

Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, cho biết báo cáo nêu chỉ có 9% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức nhưng theo nghiên cứu của Viện thì tỷ lệ còn cao hơn và có không ít doanh nghiệp chấp nhận, thậm chí vui vẻ chung chia.

Riêng đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết không cải thiện nhiều so với 2016 khi doanh nghiệp càng lớn càng cơ quan thuế “viếng thăm” nhiều hơn. Ông Tuấn cho rằng, đây là nguyên nhân mà các hộ kinh doanh không muốn lên doanh nghiệp.

Được biết năm nay VCCI khảo sát tập trung 6 nhóm vấn đề gồm tiếp cận thông tin chính sách pháp luật và thủ tục hành chính thuế; thanh kiểm tra thuế; hóa đơn điện tử;… tại 1.700 doanh nghiệp (DN) trên cả nước.

Kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 là 7,79 điểm, quy ra tỷ lệ phần trăm là 78%, tăng 3% so với năm 2016. Như vậy, vẫn còn hơn 20% doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng.

Cụ thể các chỉ số đánh giá như sau: Tiếp cận thông tin thuế đạt 7,96 điểm; thực hiện thủ tục hành chính thuế đạt 7,76 điểm; thanh tra, kiểm tra thuế đạt 7,20 điểm; cải thiện chất lượng phục vụ của công chức thuế đạt 7,86 điểm và kết quả giải quyết công việc đạt 8,19 điểm.

So với 2016, kết quả năm nay có 3 chỉ số tăng điểm (là sự phục vụ của công chức thuế, tiếp cận thông tin và kết quả giải quyết công việc) và có 2 chỉ số giảm điểm (là thực hiện thủ tục hành chính thuế và thanh tra, kiểm tra thuế).

Tiếp nhận kết quả, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cam sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo tập huấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thuế cũng như chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; rèn luyện tác phong làm việc và tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức thuế...

Điểm sáng trong cải cách của ngành là nỗ lực về cải cách thủ tục hành chính thuế, áp dụng công nghệ thông tin. Đến nay, ngành thuế đã cung cấp trực tuyến 133/304 thủ tục hành chính ở mức độ 3 và 4; có 99% các doanh nghiệp khai thuế điện tử; 93% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử.

C.Sơn