7903kHz và 7906kHz - Tần số ngư dân cần biết

21/03/2017 13:28

Khi cần các thông tin về tìm kiếm cứu nạn, hai tần số mà ngư dân nên nhớ tới là 7903kHz và 7906kHz...

7903khz và 7906khz - tần số ngư dân cần biết

Ngư dân cần nhớ tần số 7903kHz và 7906kHz của hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam phòng khi gặp bất trắc

Ngư dân đánh bắt cá trên biển khi gặp sự cố, bất trắc đã từng sử dụng hoặc liên lạc với hệ thống Đài TTDH Việt Nam hoặc những khi đang hành hải trên biển đều biết đến hai tần số 7903kHz và 7906kHz qua các thông tin dự báo thiên tai, thời tiết biển... Đây là hai tần số mà hệ thống Đài TTDH Việt Nam được Nhà nước cấp phép hoạt động, nhằm phục vụ công tác thông tin cấp cứu, cứu nạn và thông tin an toàn hàng hải; Thông tin về dự báo thiên tai, thời tiết biển hay những thông tin phổ biến kiến thức...  

Tần số 7903kHz trực 24/24h tại 18 đài TTDH

Đây là tần số quen thuộc tiếp nhận và xử lý các thông tin cấp cứu, cứu nạn khẩn cấp được hệ thống Đài TTDH Việt Nam trực canh liên tục 24/24h bằng phương thức thoại. Việc trực canh trên tần số 7903kHz được thực hiện đồng thời tại 18 đài TTDH trải dọc theo bờ biển của đất nước, từ Móng Cái tới Hà Tiên, bảo đảm việc thu nhận và xử lý tốt nhất các tin cấp cứu, khẩn cấp từ tàu, thuyền đánh bắt hải sản.

Các thông tin cấp cứu sau khi nhận sẽ được gửi trực tiếp đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn như: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải; Trung tâm An ninh hàng hải; Cảng vụ Hàng hải; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành ven biển; Bộ đội Biên phòng; Hải quân... để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, sau khi nhận tin, hệ thống Đài TTDH Việt Nam sẽ gửi ngay thông tin tới các tàu, thuyền đang hoạt động  trong khu vực lân cận tàu bị nạn qua phương thức DSC, thoại hoặc vệ tinh để các tàu, thuyền này cùng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Tần số 7906kHz phát các bản tin dự báo thời tiết

Đây là tần số quen thuộc, phục vụ ngư dân các thông tin về an toàn hàng hải. Các thông tin dự báo thiên tai, thời tiết biển được hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhận trực tiếp từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư và phát ngay, liên tục trên tần số 7906kHz.

Trên tần số 7906kHz, bản tin dự báo thời tiết biển được phát hàng ngày với thời lượng 15 phút/phiên. Buổi sáng, bản tin được phát từ 5h20 - 9h20; Buổi chiều, bản tin được phát từ 17h20 - 21h20. Qua bản tin dự báo thời tiết biển được phát, ngư dân thường xuyên nắm bắt được tình hình, diễn biến thời tiết tại các khu vực trên biển.

Bản tin dự báo thiên tai được phát trên tần số 7906kHz khi có gió mùa, bão hay áp thấp nhiệt đới. Mỗi khi có các hiện tượng trên, bản tin dự báo thiên tai được phát 15 phút/phiên và liên tục 24/24h. Ngoài ra, hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát các tin hướng dẫn an toàn cho tàu, thuyền đánh bắt hải sản khi đánh bắt cá trên biển như: Hướng dẫn luồng lạch, vật nguy hiểm trôi trên biển, vùng biển nguy hiểm... Trong trường hợp có bão, nguy hiểm trên biển, hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát trên khắp các vùng biển Việt Nam, kêu gọi hướng dẫn tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn...

B.T.T