8 dự án ODA giao thông mới bổ sung chuẩn bị triển khai thế nào?

10/03/2019 14:43

Trong số 8 dự án ODA mới bổ sung, có 5 dự án vốn vay EDCF, 2 dự án vốn ADB và một dự án vốn WB.

8 dự án ODA giao thông mới bổ sung chuẩn bị triển khai thế nào? 1
Dự án nâng cấp QL19 vay vốn WB đã ký hiệp định vay vốn

Theo thông tin từ Vụ KH-ĐT (Bộ GTVT), trong 8 dự án ODA giao thông mới được Quốc hội bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, một dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (EDCF) đã ký được hiệp định vay vốn, còn lại 7 dự án đang chuẩn bị đang chuẩn bị thủ tục ký hiệp định vay, gồm 5 dự án vốn vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và 2 dự án vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cụ thể, dự án đã ký hiệp định vay vốn WB là nâng cấp QL19, Bộ GTVT đang tổng hợp ý kiến các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư làm cơ sở phê duyệt chính thức báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S), trong đó có gói thầu thiết kế kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Úc, dự kiến quý III/2020 triển khai thi công.

Đối với dự án thành phần 1A thuộc đường Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1, Vành đai 3 - TP. HCM; Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, giai đoạn 1 và dự án cải tạo đèo Khe Nét (Km414 - Km423) tuyến đường sắt Thống Nhất sử dụng vốn vay EDCF, Vụ KH-ĐT cho biết, dự thảo hiệp định vay của dự án đã được Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành và đang đàm phán với EDCF. Tuy nhiên, hiện nay, các bên tiếp tục giải quyết một số vướng mắc liên quan đến thuế, luật áp dụng, pháp lý,… Dự kiến hiệp định vay sẽ được ký kết trong tháng 5/2019 (hiệu lực tháng 8/2019) để triển khai các bước tiếp theo.

Cũng theo Vụ KH-ĐT, đối với dự án tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, giai đoạn 2 vay vốn EDCF, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư (thay đổi giảm số lượng cầu và thời gian thực hiện). Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung chính sách GPMB, dự kiến tháng 12/2019 sẽ ký kết hiệp định khoản vay để triển khai các bước tiếp theo.

Một dự án ODA khác vay vốn EDCF là dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện (Km358+000 - Km369+620) tuyến đường sắt Thống Nhất, hiện nay, Bộ GTVT đang lấy ý kiến của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về việc sử dụng khoản vay với điều kiện ràng buộc của EDCF cho dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. Dự kiến ký hiệp định khoản vay vào Quý I/2020 để triển khai các bước tiếp theo.

Liên quan đến dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn ADB, đại diện Vụ KH-ĐT cho biết, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư, Bộ Tài chính đã đàm phán hiệp định vay. Chính phủ đang trình Chủ tịch nước cho phép ký hiệp định vay, dự kiến ký hiệp định vay trong quý I/2019 để triển khai các bước tiếp theo.

Cuối cùng, đối với dự án tuyến tránh Long Xuyên vay vốn ADB, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, sớm hoàn thiện thủ tục gửi ADB để điều chỉnh hiệp định vay. Dự kiến ký hiệp định khoản vay vào quý II/2019 để triển khai các bước tiếp theo.

Về kế hoạch bố trí vốn, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT đề xuất sử dụng 10% dự phòng trung hạn của Bộ GTVT để bố trí cho 8 dự án này với số vốn nước ngoài (ODA) là 2.523 tỷ đồng; vốn đối ứng là 101,93 tỷ đồng.

         Đình Quang