1. Bảo quản thực phẩm trong mức nhiệt “nguy hiểm: Nhiệt độ từ 4.5℃ đến 60℃ được gọi là "mức nhiệt nguy hiểm" khi nói đến an toàn thực phẩm. Trên thực tế, mức độ vi khuẩn có thể tăng gấp đôi chỉ trong 20 phút ở nhiệt độ này.

Cách khắc phục: Làm lạnh thực phẩm chín trong vòng 2 giờ. Bảo quản thực phẩm tươi sống trong ngăn đông lạnh thay vì để trong nhiệt độ phòng.
1. Bảo quản thực phẩm trong mức nhiệt “nguy hiểm: Nhiệt độ từ 4.5℃ đến 60℃ được gọi là "mức nhiệt nguy hiểm" khi nói đến an toàn thực phẩm. Trên thực tế, mức độ vi khuẩn có thể tăng gấp đôi chỉ trong 20 phút ở nhiệt độ này. Cách khắc phục: Làm lạnh thực phẩm chín trong vòng 2 giờ. Bảo quản thực phẩm tươi sống trong ngăn đông lạnh thay vì để trong nhiệt độ phòng.
Linh Trang (Theo MNS)