3. Đặt nhiệt độ tủ lạnh ở mức quá cao: Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh là ở mức 0℃ hoặc thấp hơn.

Cách khắc phục: Các gia đình nên sắm thêm một nhiệt kế riêng để kiểm tra nhiệt độ của tủ lạnh, đảm bảo luôn ở mức nhiệt độ lý tưởng.
3. Đặt nhiệt độ tủ lạnh ở mức quá cao: Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh là ở mức 0℃ hoặc thấp hơn. Cách khắc phục: Các gia đình nên sắm thêm một nhiệt kế riêng để kiểm tra nhiệt độ của tủ lạnh, đảm bảo luôn ở mức nhiệt độ lý tưởng.
Linh Trang (Theo MNS)