5. Đập trứng vào miệng bát: Rất nhiều người có thói quen này nhưng không biết rằng, đập trứng vào miệng bát có thể khiến các bụi bẩn hoặc vỏ trứng lẫn vào món ăn. Hoặc cũng có thể khiến phần lòng trắng hoặc lòng đỏ nhỏ giọt xuống mặt bàn.

Cách khắc phục: Nên đập trứng vào một bát con riêng biệt, kiểm tra kỹ xem có bị lẫn vỏ trứng hay bất cứ thứ gì khác không rồi mới them vào một cái bát lớn.
5. Đập trứng vào miệng bát: Rất nhiều người có thói quen này nhưng không biết rằng, đập trứng vào miệng bát có thể khiến các bụi bẩn hoặc vỏ trứng lẫn vào món ăn. Hoặc cũng có thể khiến phần lòng trắng hoặc lòng đỏ nhỏ giọt xuống mặt bàn. Cách khắc phục: Nên đập trứng vào một bát con riêng biệt, kiểm tra kỹ xem có bị lẫn vỏ trứng hay bất cứ thứ gì khác không rồi mới them vào một cái bát lớn.
Linh Trang (Theo MNS)