9 tháng năm 2017, Bảo hiểm PVI đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng

15/10/2017 17:34

9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI ước đạt 6.050 tỷ đồng.

9 tháng năm 2017, bảo hiểm pvi đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI ước đạt 6.050 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo hiểm PVI vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017.

Kết quả kinh doanh của Bảo hiểm PVI 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy, tổng doanh thu ước đạt 6.050 tỷ đồng, trong đó, tính riêng doanh thu từ các đơn vị thành viên ước đạt gần 3.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm PVI đã thành công trong việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với nhu cầu thị trường như bảo hiểm khuyến mại toàn diện, bảo hiểm bảo hành mở rộng…Triển khai thành công một số kênh bán chéo trong hoạt động bán hàng nhằm tạo mô hình kinh doanh bền vững đồng thời tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành cho Tổng công ty. Nổi bật là chương trình bán sản phẩm Bảo hiểm Du lịch TripCARE trên website của Vietnam Airlines.

Bảo hiểm PVI cũng đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý và kinh doanh đặc biệt trong việc phát triển hệ thống giám định trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường cho khách hàng. Bên cạnh đó công tác bán chéo sản phẩm với các ngân hàng, bán hàng trực tuyến cũng được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ.

HN