9 tỉnh được hỗ trợ bổ sung hơn 225 tỷ đồng bảo vệ đất lúa

13/11/2014 14:56

Tổng diện tích đất trồng lúa được ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện tại 9 địa phương trong năm 2013 là gần 573.000 ha...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Theo đó, tổng diện tích đất trồng lúa được ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện tại 9 địa phương trong năm 2013 là gần 573.000 ha, tương ứng với số kinh phí hỗ trợ là 454,8 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho người sản xuất lúa hơn 223,9 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ cho địa phương là hơn 229 tỷ đồng.

Cụ thể, tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ 1,769 tỷ đồng, tỉnh Ninh Bình là 16,998 tỷ đồng, tỉnh Phú Yên là 12,107 tỷ đồng, tỉnh Ninh Thuận là 7,029 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk là 19,732 tỷ đồng, tỉnh Long An là 122,768 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre là 9,543 tỷ đồng, tỉnh Hà Giang là 8,204 tỷ đồng và tĩnh Hà Tĩnh là 27,654 tỷ đồng.

C.S