91.447 phương tiện giao thông quá thời hạn tạm giữ bị tịch thu để sung công

10/02/2019 07:29

Trong số 212.242 phương tiện giao thông đã quá thời hạn tạm giữ, có 91.447 phương tiện bị tịch thu sung công.

91.447 phương tiện giao thông quá thời hạn tạm giữ bị tịch thu để sung công 1
Có 91.447 phương tiện giao thông quá thời hạn tạm giữ bị tịch thu sung công

Đó là con số được nêu trong báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình và kết quả thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính.

Bộ Tư pháp cho biết, thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về số lượng các phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm hành chính và tình trạng quá tải của các bãi trông giữ phương tiện vi phạm tại các địa phương ngày càng tăng lên, để kéo dài nhiều năm nay, chậm được xử lý gây lãng phí lớn đối với tài sản của xã hội.

Để giải quyết tình trạng này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, không để lặp lại.

Ngày 25/6/2018, VPCP có công văn giao Bộ Tư pháp thành lập Đoàn công tác liên ngành bao gồm lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Tài chính, VPCP… để trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình và kết quả thực hiện cụ thể tại các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo Thủ tướng tình hình và kết quả thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn công tác liên ngành, tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính tại một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố và kết quả kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương ngày 14/11/2018, Bộ Tư pháp đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính đến hết tháng 8/2018, tổng số phương tiện đang được quản lý tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm trong cả nước là 252.671 phương tiện, trong đó có 212.242 phương tiện đã quá thời hạn tạm giữ, số phương tiện quá thời hạn tạm giữ đủ điều kiện trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý và sử dụng hợp pháp là 44.072 phương tiện; số phương tiện quá thời hạn tạm giữ bị tịch thu sung công là 91.447 phương tiện.

Cũng theo Bộ Tư pháp, hiện còn gần 75 nghìn phương tiện quá thời hạn tạm giữ bị tồn đọng tại các điểm trông giữ chưa được xử lý.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cũng phân tích những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đưa ra đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện và đặc biệt là việc hoàn thiện nhiều quy định có liên quan của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 115 của Chính phủ; Nghị định số 46 của Chính phủ, Thông tư số 02 của Bộ Công an…

Hiện Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về vấn đề này.

Hoài Vũ