ADB xem xét bổ sung 300 triệu USD tuyến Metro Bến Thành-Tham Lương

01/12/2014 09:46

Theo thông tin từ UBND TP HCM, các nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ xem xét việc tài trợ bổ sung vốn cho dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 khoảng 300 triệu USD. 

ADB xem xét bổ sung 300 triệu USD tuyến Metro Bến Thành-Tham Lương 1
Mô hình tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Tham Lương

Đồng thời, nhà tài trợ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cũng tài trợ bổ sung vốn cho dự án khoảng 150 triệu EUR khi nhận được đề nghị chính thức từ phía Việt Nam và có thể tiếp tục xem xét bổ sung vốn nếu có yêu cầu. 

Để có thể tiếp nhận các nguồn vốn bổ sung nêu trên, TP HCM giao Ban Quản lý đường sắt Đô thị phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xúc tiến triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, sớm trình UBND TP để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Đỗ Loan