Ai được kiểm tra, phúc tra kết quả đăng kiểm xe ô tô?

30/04/2019 11:40

Đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, người có thẻ kiểm tra mới được kiểm tra, phúc tra chuyên ngành kết quả kiểm định xe ô tô.

Ai được kiểm tra, phúc tra kết quả đăng kiểm xe ô tô? 1
Tổ kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN phúc tra kết quả kiểm định xe tải tại một trung tâm đăng kiểm phía Bắc - Ảnh tư liệu

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Cục Đăng kiểm VN tổ chức 17 đợt kiểm tra chuyên ngành về hoạt động kiểm định đối với các trung tâm đăng kiểm xe ô tô trên toàn quốc, qua đó phát hiện 7 trung tâm, với 13 đăng kiểm viên vi phạm. Cục này cũng đình chỉ hoạt động đăng kiểm 1-3 tháng đối với các đăng kiểm viên vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động một trung tâm và yêu cầu các trung tâm khác chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động nội bộ.

Ngày 30/4, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, hoạt động kiểm tra, phúc tra chuyên ngành đăng kiểm được thực hiện theo Thông tư 42 ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT và văn bản (số 2757 năm 2013) của Cục Đăng kiểm VN hướng dẫn việc kiểm tra, kiểm soát công tác đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành.

“Các tổ kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN thực hiện nhiệm vụ phải theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục, phân công của Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN. Người kiểm tra phải có thẻ kiểm tra viên do Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cấp và chịu trách nhiệm về kết luận kiểm tra, phúc tra của mình”, ông Trần Anh Quân nói.

Cụ thể, kiểm tra viên phải mang theo thẻ kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm đảm bảo nguyên tắc bí mật khi được giao nhiệm vụ, tính chính xác, trung thực và khách quan trong quá trình kiểm tra; có quyền lập biên bản vi phạm và đề xuất xử lý đối với trung tâm đăng kiểm, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động đăng kiểm.

Cùng với kiểm tra đột xuất, trong trường hợp cần thiết, Phòng Kiểm định xe cơ giới được bố trí người có trình độ nghiệp vụ phù hợp để thực hiện giám sát trực tiếp hoạt động kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm. Mỗi đợt giám sát không quá 5 ngày/đơn vị và báo cáo Cục Đăng kiểm kết quả giám sát bằng văn bản, trường hợp giám sát dài hơn phải được lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN đồng ý.

Theo Thông tư số 42 ngày 16/10/2012 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm, Cục Đăng kiểm VN có trách nhiệm tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm trực thuộc theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan.

Sở GTVT các địa phương chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm trực thuộc theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan của Cục Đăng kiểm VN.

Được biết, toàn quốc hiện có 173 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động theo mô hình đơn sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Hồng Xiêm