Ai là người trẻ nhất trong các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026?

28/07/2021 15:44

Với 26 thành viên vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, Chính phủ khóa mới kiện toàn gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Chiều nay (28/7), với đại đa số đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Ai là người trẻ nhất trong các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026? 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

4 Phó Thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành. Trong 4 Phó Thủ tướng trên, có 2 người được phê chuẩn vào đầu nhiệm kỳ khóa XIV là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, 2 người còn lại được phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sau Đại hội XIII của Đảng.

So với nhiệm kỳ trước, số lượng Phó Thủ tướng giảm 1 người, còn Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giữ nguyên như nhiệm kỳ trước.

Ai là người trẻ nhất trong các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026? 2

Ông Nguyễn Thanh Nghị được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trong 18 Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn, có 5 người được phê chuẩn làm Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV, 13 người còn lại được phê chuẩn ở các kỳ họp Quốc hội sau khi nhân sự được điều chuyển công tác, cũng như thực hiện kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người nhiều tuổi nhất (sinh năm 1957), còn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là người ít tuổi nhất (sinh năm 1976).

Danh sách các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

2. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

8. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

14. Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung

15. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn

18. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

21. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Phùng Đô