Ăn thịt thú rừng, nguy cơ Ebola "ăn thịt" người

05/09/2014 09:40

Vận chuyển thú rừng với số lượng lớn từ rừng về phố thì khó, nhưng xé lẻ gửi theo xe khách lại "dễ như trở bàn tay".