Ảnh hưởng Covid-19: Gia hạn 5 tháng tiền thuế VAT, thuế TNCN, tiền thuê đất

10/03/2020 19:08

Do ảnh hưởng của Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ gia hạn 5 tháng tiền thuế VAT, thuế TNCN, tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng.

anh huong Covid-19 Gia han 5 thang tien thue VAT thue TNCN tien thue dat
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ gia hạn 5 tháng tiền thuế VAT, thuế TNCN, tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa

Ba đối tượng được gia hạn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định và đã được tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan từ chiều nay 10/3.

Theo dự thảo, các đối tượng được Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất gồm:

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành: Vận tải (đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải); Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời gian gia hạn là 5 tháng

Tổng số tiền gia hạn theo tính toán của Bộ Tài chính đợt này là 30.100 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng.

Cụ thể, với đối tượng nộp theo tháng, Chính phủ sẽ gia hạn thời hạn 5 tháng số thuế giá trị gia tăng (VAT) phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020. Với đối tượng nộp theo quý, Chính phủ gia hạn 5 tháng số thuế VAT phát sinh phải nộp của Quý I và Quý II/2020.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế VAT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc gia hạn thuế 5 tháng nói trên thì số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng (trong đó, số thuế VAT giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế 11.700 tỷ đồng; Số thuế VAT giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 10.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020.

Đối với các đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn trước ngày 15/12/2020.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất cũng trong thời gian 5 tháng kể từ ngày phải nộp.

Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu phía trên.

Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất.

Theo tính toán, dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp trước ngày 31/10/2020.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh đa ngành kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất các đối tượng này được gia hạn toàn bộ số thuế VAT phải nộp; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được gia hạn toàn bộ thuế VAT, thuế TNCN. Riêng tiền thuê đất gia hạn được xác định theo từng quyết định, hợp đồng có mục đích sử dụng đất vào sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế nêu phía trên.

Covid-19 có thể làm giảm 0,84% GDP năm nay

Bộ Tài chính cho biết, qua nghiên cứu báo cáo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ngân hàng nhà nước tại phiên họp của Thủ tướng Chính phủ với Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn kinh tế về các giải pháp hỗ trợ thị trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Báo cáo của Ngân hàng nhà nước đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ 2 tháng đầu năm 2020; Kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và qua các phương tiện truyền thông, cho thấy dịch Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất của nước ta, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng gián tiếp đến toàn bộ nền kinh tế do suy giảm tăng trưởng kinh tế từ Trung Quốc và toàn cầu.

Trích dẫn đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho biết, trong trường hợp khống chế được dịch trong Quý I/2020 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta cả năm 2020 dự báo đạt 6,25%, giảm 0,55 điểm % so với chỉ tiêu 6,8% đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Trường hợp dịch được khống chế trong Quý II/2020 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,96%, giảm 0,84 điểm % so với mục tiêu.

Một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 do thực hiện các biện pháp kiểm dịch, hạn chế di chuyển con người, hàng hóa và phương tiện, đặc biệt là những sản phẩm có kim ngạch thương mại lớn giữa nước ta với Trung Quốc hoặc những sản phẩm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, linh kiện phải nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi chưa tìm được đơn hàng thay thế, như: Dịch vụ du lịch; Nông, lâm, thủy hải sản; Vận tải (đường sắt; đường bộ; đường thủy; hàng không); Sản xuất, chế biến thực phẩm; Ngành dệt may, da giầy; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống); Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống.

Do diễn biến dịch bệnh diễn ra rất nhanh, phức tạp, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc nên theo Bộ Tài chính dkiến không chỉ có những ngành, lĩnh vực nêu trên bị ảnh hưởng mà hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cũng chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Do đó, “để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 thì cần thiết phải có giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường”, Bộ Tài chính nêu.

C.Sơn