Áp cơ chế thu học phí mới từ năm 2016

02/10/2014 07:17

Do đến cuối năm 2015, cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí cùng các chính sách liên quan khác theo Nghị định 49 hết hiệu lực, do vậy, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành và UBND...

Áp cơ chế thu học phí mới từ năm 2016


Từ đó đề xuất cơ chế thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho giai đoạn năm 2016 -2020 hay giai đoạn 2016 - 2025.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đề xuất thời gian thực hiện (giai đoạn 2016-2020 hay 2016-2025), cách thức xây dựng khung học phí, đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...

V.A