APEC 2017-Những thông tin mới nhất, quan trọng nhất