Ba tháng chuyển dùng hóa đơn điện tử là khó khả thi

13/09/2017 13:12

Nếu áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/1/2018 thì chỉ còn 3 tháng nữa để doanh nghiệp chuẩn bị là khó khả thi.

ba tháng chuyển dùng hóa đơn điện tử là khó khả thi

Ba tháng chuyển dùng hóa đơn điện tử là khó khả thi

Tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về hóa đơn điện tử ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam bày tỏ băn khoăn, nếu như áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/1/2018 thì chỉ còn 3 tháng nữa để doanh nghiệp chuẩn bị là khó khả thi.

Tính đến đầu năm 2017 mới có 843 doanh nghiệp sử dụng loại hóa đơn điện tử với tổng cộng 377 triệu hóa đơn được phát hành. Các doanh nghiệp cho hay, muốn sử dụng loại hóa đơn này thì phải thuộc đối tượng đang giao dịch điện tử với cơ quan thuế hoặc ngân hàng; có chữ ký điện tử; có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu kế toán…

Được biết, Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Dự kiến, Nghị định này sẽ được trình Chính phủ trong tháng 10/2017 và thực hiện kể từ 1/1/2018. Dự thảo Nghị định sửa đổi có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng trong áp dụng hóa đơn điện tử như: DN có rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử; Tổ chức kinh doanh có mã số thuế trước năm 2018 sử dụng hóa đơn tự in từ hệ thống máy tính chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử do DN tự phát hành từ ngày 1/7/2018 còn hóa đơn do DN đặt in trước 1/1/2018 sẽ được tiếp tục sử dụng trong năm 2018. Cũng từ năm 2018, DN, tổ chức kinh doanh mới thành lập không đặt in hóa đơn, Bộ Tài chính sẽ căn cứ tình hình thực tế quy định một số trường hợp sử dụng hóa đơn đặc thù là tem, vé, thẻ in sẵn.

C.Sơn