Ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm là ai?

15/07/2020 19:54

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm là ai? 1
Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản (từ phải sang) vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam sinh năm 1967, quê Bình Định. Trước khi giữ chức Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân.

Trung tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm làm Tư lệnh, ông là Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm Tư lệnh, ông giữ chức Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Phùng Đô