Bạc Liêu cắt giảm hết các dự án không nằm trong quy hoạch

28/05/2017 13:20

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan chức năng, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch.

bạc liêu cắt giảm hết các dự án không nằm trong quy hoạch

100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch ở Bạc Liêu sẽ bị cắt giảm - Ảnh minh họa

Theo chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2020 vừa được tỉnh Bạc Liêu ban hành cho thấy, việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh này.

Để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Theo đó, sẽ hạn chế các cuộc họp không cần thiết, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; giảm tầng suất tổ chức lễ hội, ngày hội, sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là những lễ hội có quy mô lớn; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội thảo, hội nghị, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, có việc cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước; người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án đầu tư do mình quản lý, phê duyệt và thực hiện.

Tiến hành rà soát, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, đồng thời, thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện; tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát.

Đối với đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc đối tượng hết thời hạn sử dụng. Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; việc mua sắm xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên, trong đó tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chết khấu thanh toán; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, bảo đảm đầu tư có hiệu quả.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; các đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Gia Minh