Bạc Liêu: Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị thu hồi gần 2.500m2 đất

04/05/2022 14:00

Vi phạm quy định về Luật Đất đai, Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu bị UBND tỉnh này thu hồi diện tích đất 2.464,9m2.

Ngày 4/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định thu hồi đất Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý.

Cụ thể, quyết định thu hồi diện tích đất 2.464,9m2 thuộc thửa đất số 480, tờ bản đồ địa chính số 05 (nay là thửa đất số 04, tờ bản đồ số 19) tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị thu hồi gần 2.500m2 đất 1

Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu bị UBND tỉnh Bạc Liêu thu hồi diện tích đất 2.464,9m2 do vi phạm Luật Đất đai. (Ảnh minh họa)

Lý do thu hồi là Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu đã vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai, nhưng không có nhu cầu gia hạn để đưa đất vào sử dụng đất theo quy định.

Cũng theo quyết định này, Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất; không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào còn lại (nếu có) và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 4, Điều 18a, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai quyết định đến Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, thu hồi hoặc thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị pháp lý đối với người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.

Theo điểm i, khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai quy định: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Gia Minh