Bagger 258 - "Quái vật" đào đất khổng lồ nặng hơn 13.500 tấn

08:50, 20/03/2023

Bagger 258 - Schaufel Radbag là một trong những con quái vật máy móc lớn nhất thế giới đã hoạt động trong hơn 30 năm để khai thác than và đất.

Linh Linh