Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo Thượng tướng Phương Minh Hoà

28/07/2018 18:14

Với những vi phạm nghiêm trọng, Thượng tướng Phương Minh Hoà bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

ban bí thư kỷ luật cảnh cáo thượng tướng phương minh hoà

Thượng tướng Phương Minh Hoà bị kỷ luật cảnh cáo

Hôm nay (28/7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ theo đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

Cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét Tờ trình số 129-TTr/UBKTTW, ngày 27/7/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Thượng tướng Phương Minh Hoà, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhândân Việt Nam; nguyên Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sau khi xem xét, Ban Bí thư nhận thấy, Thượng tướng Phương Minh Hoà trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ và Phó Bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015; đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; chấp hành không nghiêm quyết định của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng và đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích quốc phòng.

Thượng tướng Phương Minh Hoà cũng được xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, có trường hợp nghiêm trọng phải xử lý hình sự; đồng chí đã trực tiếp ký nhiều văn bản về giao đất và phê duyệt phương án làm kinh tế không đúng quy định.

Vi phạm, khuyết điểm của Thượng tướng Phương Minh Hoà, theo Ban Bí thư là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Quân đội. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hoà bằng hình thức Cảnh cáo.

Hoài Vũ