Băn khoăn về vai trò của tổ chức Đảng trong công ty cổ phần

14/03/2015 08:14

Ban Lãnh đạo Cảng Sài Gòn muốn làm rõ những thay đổi của tổ chức Đảng, đoàn sau CPH.

băn khoăn về vai trò của tổ chức Đảng trong công ty cổ phần
Ông Lê Công Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn báo cáo với Đoàn khảo sát của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT

Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về hoạt động của tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp, đại diện cho các thành viên trực thuộc công ty, ông Lê Công Minh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn cho rằng, khi chuyển sang công ty cổ phần, sự đóng góp của tổ chức đảng và hình thức hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong thực tế sẽ thay đổi so với khi công ty còn 100% vốn Nhà nước.

Và khi vốn Nhà nước không còn chi phối thì hoạt động cũng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, Đảng bộ Cảng Sài Gòn rất mong đảng, Chính phủ quan tâm và có các chủ trương, quyết sách để tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động thuận lợi và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo ông Minh, do Đảng bộ Cảng Sài Gòn là đảng bộ lớn, có nhiều chi bộ trực thuộc và có nhiều đảng viên, các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ cũng có nhiều đoàn viên, hội viên. Khi Cảng Sài Gòn chuyển sang công ty cổ phần nếu có quá ít hoặc không có cán bộ chuyên trách đảng, đoàn như các đảng bộ công ty cổ phần khác trong Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT, thì công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ của Cảng sẽ có nhiều khó khăn. Do đó, Đảng bộ cần có số lượng chuyên trách công tác đảng, đoàn thể hợp lý.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Hà - Vụ Trưởng Ban tổ chức Trung ương Bộ GTVT cho biết, chủ trương CPH của Nhà nước là một chủ trương đúng đắn, góp phần đẩy mạnh kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty. Tuy nhiên cần xem xét và có những giải pháp để giữ vững vai trò của tổ chức Đảng, hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp cổ phần. Sau khi nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, Đoàn sẽ báo với Đảng bộ GTVT để có phương án CPH phù hợp với từng doanh nghiệp.

Phương Loan