Ban QLDA2 phấn đấu giải ngân khoảng 6.500 tỷ đồng

27/12/2016 16:15

Tính đến tháng 12/2016, Ban QLDA2 đã giải ngân hết 1.899 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao.

Ban QLDA2 phấn đấu giải ngân khoảng 6.500 tỷ đồng 1

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban QLDA2 trong năm 2016, nhất là công tác tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức các phòng, ban và kết quả giải ngân các nguồn vốn. “Đây là Ban luôn nằm trong top đầu của Bộ GTVT về việc thực hiện công tác giải ngân”, Thứ trưởng Đông đánh giá.

Đối với các dự án thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Ban QLDA2 đã thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án: QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang, QL6 đoạn Hòa Lạc – Hòa Bình, QL3 đoạn Thái Nguyên – Bắc Kạn,… trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần vào thành công chung của ngành GTVT.

“Công tác quản lý chất lượng các dự án của Ban QLDA2 ngày càng được quan tâm, siết chặt hơn. Các dự án hoàn thành không có vấn đề gì về mặt chất lượng công trình”, Thứ trưởng Đông nói và cho biết, trong điều kiện khó khăn về nguồn thu, song Ban QLDA2 đã cân đối lại để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Ban QLDA2 tiếp tục thực hiện quyết tâm cao độ để hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có công trình đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện; làm tốt các dự án đang triển khai như: QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí, QL3 đoạn Thái Nguyên – Chợ Mới,… đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thành mục tiêu giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao dự kiến khoảng 6.500 tỷ đồng.

“Đơn vị phải tiếp tục siết chặt công tác quản lý về chất lượng các dự án, làm tốt công tác quyết toán công trình, đồng thời rà soát và cân đối lại số lượng lao động gắn với cải cách hành chính, đưa ra các phương thức quản lý mới hiệu quả hơn”, Thứ trưởng Đông nói và yêu cầu, Ban QLDA2 cần đẩy mạnh công tác tiếp cận các dự án mới thực hiện bằng nhiều vốn khác nhau.

Ban QLDA2 phấn đấu giải ngân khoảng 6.500 tỷ đồng 2

Dự án BOT QL3 đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới do Ban QLDA2 làm đại điện cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Trước đó, ông Lê Thanh Chương, Phó Tổng giám đốc Ban QLDA 2 cho biết, tính đến tháng 12/2016, Ban QLDA2 đã giải ngân hết 1.899 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Trong đó, giải ngân nguồn vốn ODA là 1.896 tỷ đồng (đạt 100%), vốn ngân sách nhà nước 2,8 tỷ đồng (đạt 100%). “Ngoài ra, dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, Ban đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành với giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng nhưng thiếu kế hoạch vốn để giải ngân”, ông Chương nói.

Liên quan đến các mục tiêu chủ yếu trong năm 2017, ông Chương cho biết, Ban QLDA2 sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao dự kiến khoảng 6.500 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước khoảng 3.500 tỷ đồng cho các dự án ODA: Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện (3.200 tỷ đồng) và dự án QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên (300 tỷ đồng); vốn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng bao gồm 6 dự án BOT: QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang, QL6 đoạn Hòa Lạc – Hòa Bình, QL38 nối QL1 với QL5, QL3 Thái Nguyên – Chợ Mới, QL19 Quán Toan – Cầu Nghìn và QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí.

Đồng thời, Ban QLDA2 sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2017, đảm bảo chất lượng cho các công trình: Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, dự án BOT QL10 đoạn Quán Toan – Cầu Nghìn, dự án BOT QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí, dự án BOT QL6 đoạn Hòa Lạc – Hòa Bình,…

Đình Quang