Bảo Anh "chọn cá", Dương Triệu Vũ đưa thú cưng cùng đi diễn

28/04/2016 09:58

Facebook sao Việt 24h: Bảo Anh "chọn cá", Dương Triệu Vũ đưa thú cưng đi diễn,...

Hồ An