Báo cáo Quốc hội kết quả thu hồi sân golf trong sân bay

18/09/2017 16:09

Kết quả giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay, việc mở rộng sân bay TSN sẽ được báo cáo Quốc hội.

báo cáo quốc hội kết quả thu hồi sân golf trong sân bay

Kết quả giải quyết thu hồi "sân golf trong sân bay"; thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất... được bổ sung vào chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 4.

Chiều nay (18/9), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 4 dự kiến rút 2 dự án luật ra khỏi dự kiến chương trình, đó là Luật Hành chính công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp để tiếp tục hoàn thiện.

Như vậy, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật thay vì 12 dự án luật. Đồng thời, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Hai nội dung khác cũng được bổ sung để gửi các ĐBQH tự nghiên cứu gồm: Kết quả giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất; thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay; các sự cố liên quan đến tàu vỏ thép, giải pháp khắc phục.

Riêng về Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông, căn cứ kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành T.Ư Đảng, sau khi xem xét tình hình chuẩn bị dự án tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc bổ sung nội dung này vào dự kiến chương trình kỳ họp. Vì vậy, nội dung này chưa được bố trí trong dự kiến chương trình.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 là 23 ngày, trong đó công tác xây dựng luật chiếm 10,75 ngày; công tác giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác chiếm 10,75 ngày.

Dự kiến, kỳ họp thứ 4 sẽ khai mạc vào ngày 23/10 và kết thúc vào 22/11.

Riêng đối với các báo cáo gửi ĐBQH tự nghiên cứu, VPQH đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội xem xét, lựa chọn, đề xuất một số vấn đề cần thiết để bố trí thảo luận tại kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu quả xem xét các nội dung thuộc trách nhiệm của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Đặc biệt, báo cáo của VPQH cũng đề cập tình trạng tại một số phiên họp của kỳ họp vẫn còn tình trạng vắng nhiều ĐBQH, ảnh hưởng nhất định chất lượng của phiên họp và kết quả biểu quyết thông qua của Quốc hội.

Vì thế, đề nghị Ủy ban TVQH chỉ đạo các Trưởng đoàn ĐBQH quán triệt đến ĐBQH trong đoàn, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước để tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội.

Anh Thư