Báo chí và việc tử tế

Báo chí tử tế & nhân văn

Một bài báo vừa đăng có thể đẩy một số phận đến vực sâu, cũng có thể thay đổi, cứu vớt một con người đang dưới đáy của sự khổ đau, bất hạnh...