Báo Giao thông lên tiếng việc rút "lệnh" cấm đăng bài của toà

29/03/2017 16:37

Ý kiến chính thức của Báo Giao thông về việc Tòa án Nhân dân Quận 5 hủy bỏ lệnh cấm đăng bài...

Báo Giao thông lên tiếng việc rút

Quyết định hủy bỏ lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích ký ngày 28/3

Sáng nay, báo chí dẫn nguồn tin từ Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết Tòa án nhân dân Quận 5 đã chính thức có quyết định hủy bỏ Quyết định số 72 buộc Báo Giao thông không đăng bài về xe Thành Bưởi chạy trá hình, né thuế, phí...

Tuy nhiên, đến 15g35 phút chiều nay (29/3), Báo Giao thông mới nhận được tống đạt từ Tòa án nhân dân (TAND) quận 5 về quyết định hủy bỏ này.

Quyết định số 74/2017 do Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích ký ngày 28/3 nêu rõ: "Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" quy định tại khoản 12 Điều 114 và Điều 127 của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được tòa án nhân dân Quận 5 áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 72 trong vụ án Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thụ lý ngày 10/2/2017 giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Thành Bưởi với Báo Giao thông".

Quyết định này căn cứ Khoản 1, Điều 112 và Điều 138 của Bộ Luật Tố tụng dân sự và đơn đề nghị hủy bỏ đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 22/3/2017 của Công ty Thành Bưởi.

Ngay sau khi nhận được quyết định của TAND quận 5, luật sư bảo vệ quyền lợi, lợi ích của Báo Giao thông trong vụ kiện này đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng. Đây cũng là quan điểm chính thức của Báo Giao thông về việc này.

Dưới đây là nội dung văn bản chính thức do luật sư của Báo Giao thông gửi các cơ quan chức năng.

Tôi là luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, hành nghề tại Công ty Luật TNHH Diên Hồng, là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Báo Giao thông trong vụ kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín” giữa Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) và Báo Giao thông liên quan đến bài báo “Nở rộ xe khách trá hình, né thuế - Muôn kiểu lách luật” (sau đây gọi là Bài Báo) do Tòa án nhân dân (TAND) quận 5 thụ lý (sau đây gọi là Vụ Án).

Ngày 27/03/2017, Báo Giao thông nhận được Quyết định số 72/2017/QĐ-BPKCTT đề ngày 23/3/2017 của TAND Quận 5 do thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích ký (sau đây gọi là Quyết định số 72/2017) với nội dung: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” quy định tại Khoản 12 Điều 114, Điều 127 Bộ luật Tố tụng dân sự; buộc Báo Giao thông không đăng tải trên báo mạng, báo giấy hoặc các hình thức khác các bài báo mới liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi về các vấn đề “xe hợp đồng trá hình, lách luật, né thuế - phí hay trốn thuê gây thất thu cho Nhà nước”trong quá trình giải quyết vụ án, cho đến khi Tòa án giải quyết xong vụ án.

Báo Giao Thông đã có Đơn khiếu nại đối với Quyết định số 72/2017 gửi TAND Quận 5 ngày 28/3/2017.

15g35 phút ngày 29/3, Báo Giao thông nhận được Quyết định số 74 hủy bỏ Quyết định số 72 do thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích ký.

Báo Giao Thông cho rằng việc TAND quận 5 rút quyết định này chỉ vì lý do Công ty Thành Bưởi rút đơn yêu cầu là chưa thỏa đáng, quyết định này phải bị hủy vì vi phạm pháp luật, đồng thời cần ngăn chặn các tiền lệ tương tự, cụ thể:

1. Quyết định 72/2017 vi phạm Bộ Luật Tố tụng Dân sự:

1.1. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 111 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) quy định việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo vệ tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án.

Khoản 3 Điều 38 Luật Báo chí quy định đối với vụ án đang trong quá trình Điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

Báo Giao thông có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình về các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Thành Bưởi và chịu trách nhiệm về nội dung tin bài của mình.

Trách nhiệm của Báo Giao thông với từng bài báo là độc lập. Ngay cả khi nội dung Bài Báo của Báo Giao thông mà Công ty Thành Bưởi nêu trong đơn khởi kiện trong Vụ Án là sai thì cũng không dẫn đến việc Báo Giao thông không được quyền đăng tải các bài báo khác về Công ty Thành Bưởi trong cùng vấn đề.

Nếu Công ty Thành Bưởi cho rằng bài báo cụ thể nào đưa sai thì có thể thực hiện quyền tự bảo vệ của mình theo luật, trong đó có quyền khởi kiện về nội dung từng bài cụ thể.

Theo quy định của Điều 127 BLTTDS 2015: Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết.

Như vậy, khi có căn cứ cho thấy Báo Giao thông làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, thì tòa mới có quyền quyết định “Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định”. Trong trong trường hợp này, Báo Giao thông có hay không đăng các bài báo mới về Công ty Thành Bưởi cũng không liên quan, không ảnh hưởng gì đến việc giải quyết Vụ Án là tranh chấp về nội dung của một bài báo cụ thể trước đó đúng hay sai.

Việc TAND Quận 5 ra Quyết định 72/2017 cấm Báo Giao Thông đăng các bài báo mới về Công ty Thành Bưởi là không có căn cứ pháp luật.

1.2. Vi phạm quy định về phạm vi giải quyết của vụ án

Điều 5 BLTTDS 2015 quy định: Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

Công ty Thành Bưởi khởi kiện Báo Giao thông về Bài Báo “Nở rộ xe khách trá hình, né thuế - Muôn kiểu lách luật” đăng ngày 29/12/2016 trên Báo Giao thông (www.baogiaothong.vn).

Việc Báo Giao thông có hay không tiếp tục đăng tải các bài báo mới về Công ty Thành Bưởi liên quan đến “xe hợp đồng trá hình, lách luật, né thuế, phí hay trốn thuế gây thất thu cho ngân sách Nhà nước” không thuộc phạm vi khởi kiện và đương nhiên không thuộc phạm vi giải quyết của vụ án này.

Do đó, quyết định số 72/2017 của TAND Quận 5 đã vượt quá phạm vi giải quyết của vụ án, không nhằm bất cứ mục đích nào để đảm bảo giải quyết vụ án. Việc này là vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng Dân sự.

2. Vi phạm quy định của Hiến Pháp, Luật Báo chí về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận:

Khoản 2 Điều 4 Luật Báo Chí quy định Báo Chí có nhiệm vụ, quyền hạn: Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ... Đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Khoản 11 Điều 9 Luật Báo Chí quy định nghiêm cấm hành vi “Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng”.

Khoản 3 Điều 38 Luật Báo chí quy định đối với vụ án đang trong quá trình Điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

Yêu cầu xóa bỏ tình trạng “bến cóc”, “xe dù”, “xe hợp đồng trá hình” là chủ trương lớn của Chính Phủ, trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thực hiện chủ trương này, cùng với các cơ quan có thẩm quyền, rất nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Giao thông đã tìm hiểu thực tế và phản ánh thông tin liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, trong đó có việc kinh doanh vận tải của Công ty Thành Bưởi.

Việc Công ty Thành Bưởi kinh doanh xe hợp đồng không đúng quy định, nhận đặt chỗ và bán vé cho khách không đúng quy định được nhiều cơ quan, tổ chức phản ánh, được đăng tải rất nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2016 cho đến nay.

Các Bài Báo này được tải công khai trên Báo Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Công an, Báo Quân đội nhân dân, Báo Thanh tra, Báo Người lao động, Báo An ninh tiền tệ và truyền thông, Báo Điện tử VTC .... ; các Bản tin phát trên kênh truyền hình VTV1, VTV9, HTV9, ANTV, VTC1....

Phóng sự phát trên kênh ANTV ngày 01/03/2017 phản ánh rõ thực trạng trên khi quay toàn cảnh đặt vé chuyến TP.HCM- Đà Lạt tại Công ty Thành Bưởi (Báo Giao thông đã gửi kèm các tài liệu liên quan theo Văn bản ý kiến ngày 15/03/2017 gửi TAND Quận 5).

Các thông tin Báo Giao thông đưa trong Bài Báo được phóng viên trực tiếp ghi nhận, phản ánh đúng sự thật, khách quan và phù hợp pháp luật. Việc TAND Quận 5 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Báo Giao thông không được đăng tải các bài báo mới liên quan đến Công ty Thành Bưởi trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng bất chấp các vi phạm của Công ty Thành Bưởi là đi ngược lại với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, xóa bỏ tình trạng “bến cóc”, “xe dù”, “xe hợp đồng trá hình”, ngăn cản việc thực hiện sứ mệnh chống tiêu cực của báo chí.

Ngay trong đơn khởi kiện, Công ty Thành Bưởi cũng không chứng minh được các nội dung trong Bài Báo là sai. Công ty Thành Bưởi né tránh các sự việc đã được phóng viên ghi nhận. Các tài liệu do Công ty Thành Bưởi cung cấp đều là trước năm 2015 và không có ý nghĩa để chứng minh các sự việc được phản ánh trong Bài Báo là sai (vào tháng 12/2016).

Với Quyết định số 72/2017, TAND Quận 5 không chỉ vô tình bảo vệ cho các sai phạm của Công ty Thành Bưởi, tạo điều kiện cho Công ty Thành Bưởi tiếp tục vi phạm mà chính TAND Quận 5 còn thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 11 Điều 9 của Luật Báo chí là “Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng”.

Việc TAND quận 5 buộc Báo Giao thông không được đăng tải các bài báo phản ánh liên quan đến Công ty Thành Bưởi trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng còn vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà Hiến Pháp đã quy định.

3. Đi ngược lại với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Nghị quyết Số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng nêu rõ: Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái .... tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 nêu rõ: cần tiếp tục tập trung phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống; chống những biểu hiện tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân hiến kế đóng góp giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi khai mạc Hội báo chí toàn quốc năm 2017 nhấn mạnh, khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động báo chí: Mỗi nhà báo cũng phải là một chiến sỹ tiên phong trong chống tiêu cực, trong việc nêu gương thực hiện pháp luật, lối sống văn minh .... Hoạt động báo chí cũng cần giúp toàn xã hội nêu gương người tốt việc tốt và đấu tranh chống lại những biểu hiện xấu, tiêu cực, tham nhũng, đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Ngày 15/02/2017, Văn Phòng Chính Phủ đã có công văn số 1288/VPCP-ĐMDN gửi UBND TP.HCM đề nghị xử lý tình trạng “xe dù, bến lậu”. Thành ủy, UBND TP.HCM cũng đã có rất nhiều chỉ đạo, yêu cầu về vấn đề này.

Các dấu hiệu sai phạm của Công ty Thành Bưởi diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 24/3/2017, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 3032/BGTVT-VT đề nghị Bộ Công An, Bộ Tài Chính xác minh, làm rõ vụ việc mà Báo Giao thông đã phản ánh về việc “xe hợp đồng trá hình”, “né thuế, phí” của Công ty Thành Bưởi và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Vai trò của báo chí trên mặt trận phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Cơ quan tư pháp, cụ thể là Tòa án phải là chủ thể đi đầu trong việc tôn trọng sứ mệnh và các quyền của báo chí, ủng hộ và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động.

Với Quyết định số 72/2017 buộc Báo Giao thông không đăng tải trên báo mạng, báo giấy hoặc các hình thức khác các bài báo mới liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi về các vấn đề “xe hợp đồng trá hình, lách luật, né thuế - phí hay trốn thuê gây thất thu cho Nhà nước” trong quá trình giải quyết vụ án, cho đến khi Tòa án giải quyết xong vụ án, TAND Quận 5 đã đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cản trở việc đăng, phát các sản phẩm báo chí tới công chúng, ngăn cản báo chí thực hiện sứ mệnh của mình.

Việc TAND quận 5 đã ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trên, nhưng lý do Tòa đưa ra là do Công ty Thành Bưởi rút yêu cầu mà không hề khẳng định quyết định này là trái luật, trái chủ trương của Đảng và Nhà nước có nghĩa rằng nếu Công ty Thành Bưởi tiếp tục có yêu cầu thì TAND quận 5 lại có thể tiếp tục ra quyết định khác tương tự.

Hơn nữa, Quyết định 72/2017 đã được ban hành trên thực tế và đã có hiệu lực, đã làm phát sinh các hậu quả với Báo Giao thông nên cho dù Quyết định 72/2017 bị hủy bỏ theo yêu cầu của Công ty Thành Bưởi thì vẫn phải xem xét tính hợp pháp của Quyết định 72/2017.

Nếu không khẳng định Quyết định 72/2017 của TAND quận 5 là trái luật, là đi ngược đường lối của Đảng và Nhà nước về báo chí thì sẽ tạo ra các tiền lệ vi phạm khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường hoạt động của báo chí, gây hiểu sai về các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Với các nội dung nêu trên, để báo chí có thể thực hiện tốt vai trò của mình, tránh các tiền lệ xấu với báo chí, tôi đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến xác định nội dung của Quyết định số 72/2017 của Tòa án nhân dân quận 5 cấm Báo Giao Thông đăng bài về Công ty Thành Bưởi nêu trên là trái luật và trái chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời kiến nghị xem xét các dấu hiệu sai phạm của Công ty Thành Bưởi mà báo chí đã nêu.

T.S