Bảo hiểm bồi thường giải thưởng golf “Hole - in - One”

06/06/2019 06:23

“Hole - in - One” là giải thưởng được trao cho người thực hiện thành công đánh bóng xuống lỗ gôn quy định bằng một cú đánh từ điểm phát bóng.

Bảo hiểm bồi thường giải thưởng golf “Hole - in - One” 1
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết Bảo hiểm PVI có sản phẩm Bảo hiểm bồi thường giải thưởng golf “Hole - in - One”. Xin cho biết một số thông tin về sản phẩm, quyền lợi của người tham gia!

Quỳnh Lam (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Giải thưởng “Hole - in - One” (“Một gậy vào lỗ”) là giải thưởng được trao cho người chơi thực hiện thành công đánh bóng xuống lỗ gôn quy định chỉ bằng một cú đánh từ điểm phát bóng. Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền bằng với giá trị giải thưởng “Hole - in - One” được bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải trả cho người chơi giành được thành tích “Hole - in - One”.

Số tiền bồi thường tối đa được trả theo quy tắc bảo hiểm này sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và không vượt quá giá trị giải thưởng.

Cũng xin lưu ý là vào ngày hiệu lực của bảo hiểm (ngày thi đấu chính thức) thì tất cả các thỏa thuận cần thiết cho giải đấu hoặc cho hoạt động khuếch trương đã được thực hiện và người được bảo hiểm đã được cấp tất cả giấy phép cần thiết để thực hiện giải đấu. Việc tổ chức giải đấu phải không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào của Việt Nam.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI