Bảo hiểm mọi rủi ro tiền

28/05/2019 06:20

Theo Quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro tiền của Bảo hiểm PVI, người được bảo hiểm tổn thất về tiền và thiệt hại vật chất đối với két sắt...

Bảo hiểm mọi rủi ro tiền 1
Ảnh minh họa

Hỏi: Gia đình tôi có một cơ sở kinh doanh tầm trung, tôi muốn tham gia Bảo hiểm mọi rủi ro tiền của Bảo hiểm PVI. Xin hỏi khi tham gia, tôi sẽ được bảo hiểm trong những tình huống nào?

Hoàng Châu (Bắc Giang)

Trả lời:

Theo Quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro tiền của Bảo hiểm PVI, người được bảo hiểm tổn thất về tiền và thiệt hại vật chất đối với két sắt hoặc phòng bọc két sắt chứa tiền tối đa bằng số tiền bảo hiểm tương ứng được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cho mỗi tổn thất xảy ra trong các tình huống dưới đây do bất kỳ nguyên nhân nào trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm:

- Tiền tại cơ sở kinh doanh (gồm cả tiền lương hoặc tiền công). Tiền này phải được chứa trong két sắt, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi cơ sở kinh doanh không có người.

- Tiền dưới sự bảo quản, giám sát của nhân viên của người được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và tiền lương hoặc các khoản thu nhập khác tại cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm trong khi chờ thanh toán, với điều kiện tiền này phải được chứa trong két sắt, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi cơ sở kinh doanh không có người.

- Chi phí sửa chữa hoặc thay thế két sắt, ngăn kéo tủ hoặc phòng bọc sắt chứa tiền nếu chưa được bảo hiểm bởi một trường hợp nào khác trực tiếp liên quan tới bất kỳ vụ trộm cắp tiền hoặc mưu toan trộm cắp tiền nào từ các phương tiện chứa tiền đó.

Xin lưu ý, với điều kiện là ngoài giờ làm việc, két sắt hoặc phòng bọc sắt hoặc bất kỳ nơi cất giữ tiền nào khác có chứa tiền và các bộ phận của chúng phải được khóa và các chìa khóa của chúng phải luôn được cất giữ cá nhân bởi người được bảo hiểm hoặc nhân viên chuyên trách của người được bảo hiểm và những người này phải mang theo bên mình những chìa khóa đó khi rời khỏi cơ sở kinh doanh.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI