Bảo hiểm PVI vào top 10 Công ty BH phi nhân thọ uy tín

30/06/2017 17:54

Bảo hiểm PVI đã được Vietnam Report xếp top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2017.

Bảo hiểm PVI vào top 10 Công ty BH phi nhân thọ uy tín 1

 Bảo hiểm PVI đã được Vietnam Report xếp top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2017

Mới đây, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2017. Trong đó có Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Kết quả nghiên cứu của Vietnam Report được xây dựng theo các nguyên tắc khoa học và khách quan, dựa trên sự tổng hợp các đánh giá về uy tín của công ty bảo hiểm từ các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng (tính đến ngày 31/5/2017), từ góc nhìn của khách hàng cũng như của các chuyên gia tài chính.

Cụ thể, uy tín của các công ty bảo hiểm được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…) được tính 30% trong số điểm; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty bảo hiểm trên truyền thông (30% số điểm); Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm; Điều tra, phỏng vấn sâu nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các công ty bảo hiểm trong ngành; và Điều tra khảo sát các công ty bảo hiểm về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm… được thực hiện trong tháng 5/2017 (40% số điểm).

Hạ An