Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào?

03/08/2020 16:22

Theo quy chuẩn có hiệu lực từ 1/11, báo hiệu hình vuông màu vàng có ý nghĩa cho phương tiện cơ giới và thô sơ được đi chung.

Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào? 1
Một cầu đường bộ trên tuyến sông Cầu

Ngày 3/8, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa (Quy chuẩn 39:2020/BGTVT) sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/11/2020. Theo quy chuẩn trên, báo hiệu đường thủy được phân thành 3 nhóm: báo hiệu dẫn luồng, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn.

Các báo hiệu thường gặp tại khoang thông thuyền của cầu đường bộ, đường sắt, công trình vượt sông thuộc nhóm báo hiệu vị trí nguy hiểm.

Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào? 2
Báo hiệu thông báo phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung qua khoang thông thuyền

Cụ thể, tại cầu có biển báo hình vuông có màu vàng được bố trí ở tim luồng của khoang thông thuyền, cùng với 2 đèn hiệu ban đêm đặt ở trục đối xứng của biển báo, với đặc điểm một đèn sáng liên tục, một đèn màu vàng chớp liên tục là báo hiệu “Cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung”. Nơi đặt biển là đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung.

Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào? 3
Báo hiệu đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện thủy thô sơ qua

Còn khi gặp biển báo hình tròn màu vàng, cùng một đèn hiệu màu vàng chớp nhanh liên tục được lắp ở khoang thông thuyền của cầu, công trình vượt sông là biển báo đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện thô sơ đi qua.

Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào? 4
Báo hiệu phương tiện chỉ được đi trong phạm vi luồng được giới hạn giữa hai biển báo

Đối với cầu, công trình vượt sông có treo biển báo hình thoi một nửa màu xanh, một nửa màu trắng, kèm đèn tín hiệu sáng liên tục và có nửa màu xanh hướng và phía luồng chạy tàu. Biển này được đặt ở hai mép luồng và có ý nghĩa phương tiện chỉ được đi trong phạm vi luồng giới hạn giữa hai biển báo hiệu.

Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào? 5
Báo hiệu phương tiện không được đi ra ngoài phạm vi hai biển báo

Tương tự, biển báo hiệu có hình thoi và có màu sắc một nửa màu trắng, một nửa đỏ được đặt ở mép luồng có ý nghĩa phương tiện không được đi ra ngoài phạm vi hai biển báo, Biển này được treo cùng với biển hình thoi màu xanh, trắng để tăng mức độ thông báo rõ ràng về việc cấm đi ngoài phạm vi luồng.

Báo hiệu nào hay gặp ở cầu vượt sông, phân biệt thế nào? 6
Báo hiệu chiều cao tĩnh không cầu, khoang thông thuyền bị hạn chế

Một loại báo hiệu khác thường gặp ở cầu, công trình vượt sông là báo hiệu “chiều cao tĩnh không bị hạn chế”. Biển báo này có hình vuông, nền trắng và viên xung quanh màu đỏ, kèm dấu tam giác ngược màu đen ở phía trên biển và chữ số thông báo chiều cao bị hạn chế. Chữ số ghi trên biển là chiều cao tĩnh không được tính bằng mét, ứng với một mực nước xác định theo quy định của đường dây điện hoặc công trình vượt sông khác. Phương tiện trước khi lưu thông qua khu vực có biển báo trên cần chủ động tính toán chiều cao của phương tiện so với chiều cao tĩnh không của công trình vượt sông.

Huy Lộc