Tính đến sáng nay (29/10), theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines, số người thiệt mạng do bão Nalgae gây ra ở Philippines đã tăng lên 72 người và ít nhất 14 người khác vẫn đang mất tích. 
Cũng theo cơ quan này, bão Nalgae đã gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương.
Tính đến sáng nay (29/10), theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines, số người thiệt mạng do bão Nalgae gây ra ở Philippines đã tăng lên 72 người và ít nhất 14 người khác vẫn đang mất tích. Cũng theo cơ quan này, bão Nalgae đã gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương.
Trang Trần (Reuters, AFP, Xinhua)