Bao nhiêu người đang hưởng lương ngân sách?

26/05/2018 10:11

Bộ Tài chính chiều qua cho biết hiện có 7 triệu người hưởng lương ngân sách, chưa tính biên chế lực lượng vũ trang.

bao nhiêu người đang hưởng lương ngân sách?

Bộ Tài chính chiều qua cho biết hiện có 7 triệu người hưởng lương ngân sách, chưa tính biên chế lực lượng vũ trang

Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính chiều 25/5, cho biết: Huyện và các đoàn thể, cả nước có khoảng 400 ngàn người trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách. Ông Hưng lưu ý là trong số này chưa tính tới lượng biên chế thuộc khối Quốc hội, khối tư pháp và kiểm toán.

Biên chế khối xã gồm cả cán bộ chuyên trách và không chuyên trách khoảng 1,5-1,6 triệu người.

Bên cạnh số biên chế nói trên còn có khoảng 1,4 triệu người hưởng lương hưu từ ngân sách và 1,6 triệu người có công mà ngân sách cũng đang phải lo nguồn chi trả…

“Cộng lại có khoảng trên 7 triệu người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi năm”, Vụ trưởng Vụ Ngân sách tính toán.

Ngoài ra, ông Hưng cũng nêu một lượng lớn biên chế trong lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách mà Bộ Tài chính không có con số cụ thể.

Ông Võ Thành Hưng cho biết, khoản chi trả lương, hưu và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước đang tính vào chi tiêu thường xuyên của Chính phủ hàng năm. Chính vì thế, tỷ lệ chi tiêu thường xuyên chiếm tỷ trong lớn tới khoảng 70% chi tiêu từ ngân sách.

Nhưng nếu không có tỷ lệ chi tiêu thường xuyên lớn thế thì không thể chi trả được hết cho các đối tượng, cũng như không có nguồn để Việt Nam hoàn thành sớm các chương trình mục tiêu quốc gia mang tính an sinh xã hội cao, ông Hưng cho biết.

Tuy nhiên, đứng trước bội chi ngân sách ngày càng cao, Chính phủ đã yêu cầu tiết kiệm chi tiêu, trong đó có yêu cầu phải tinh giản biên chế để bộ máy hành chính tinh gọn, làm việc hiệu quả hơn.

Theo ông Võ Thành Hưng, số tiền tiết kiệm được quay lại dùng để thực hiện đề án cải cách tiền lương theo Nghị quyết TƯ 7 để áp dụng từ năm 2021. Theo đó, từ năm 2021 sẽ cơ cấu lại toàn bộ thang bảng lương và lương không tính theo hệ số (ví dụ mức khởi điểm đối với người có trình độ đại học đang là hệ số 2,34) mà lương khởi điểm có thể được tính theo số tuyệt đối ví dụ là 4,07 triệu, sau đó sẽ nâng theo thang bảng lương.

“Tuy nhiên, lộ trình thực hiện cụ thể sẽ được Ban cán sự Đảng báo cáo và hiện TƯ vẫn chưa quyết định lộ trình cụ thể về tiền lương nên cũng chưa thể tính toán tác động như thế nào tới ngân sách”, ông Hưng nói.

Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Ngân sách cũng cho biết, Bộ Tài chính cũng tính toán các kịch bản tăng trưởng và khả năng thực hiện về đề án này gắn với Nghị quyết 18 về sắp xếp và tinh giản biên chế, Nghị quyết 19 về xây dựng trong khu vực công”, ông Hưng thông tin.

“Còn từ nay tới 2020, hàng năm ngân sách vẫn sẽ cố gắng co kéo để tăng tiền lương khoảng 7% mỗi năm”, ông Hưng nói.

C.Sơn