Bao nhiêu xe đạp thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ?

22/11/2014 06:26

Xe thồ được xem là đội quân hùng hậu nhất trong số các loại phương tiện vận tải phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

bao nhiêu xe đạp thồ phục vụ chiến dịch Điện biên phủ?

Trong đó, đội xe thồ Thanh Hóa là đội xe đạp thồ mạnh nhất cả nước, đảm nhận vận chuyển từng chặng nối tiếp nhau từ Thanh Hóa đến kho lương thực Tuần Giáo (Lai Châu). Từ trạm H1 Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ dài 80km, do đoàn thồ hỏa tuyến Thanh Hóa đảm nhiệm.

Với 3 nghìn xe tổ chức thành 20 đại đội theo đơn vị huyện, đoàn xe đạp thồ Thanh Hóa lên đường làm nhiệm vụ từ tháng 8/1953. Dù bị địch phát hiện, ném bom bắn phá kho lương thực Tuần Giáo lúc đang giao nhận hàng làm một số dân công bị thương và hy sinh nhưng anh chị em vẫn hăng hái làm nhiệm vụ.

Ở Nghệ An, đoàn xe thồ gồm hai nghìn chiếc lên đường làm nhiệm vụ tiếp tế cho chiến trường từ mùng một Tết Giáp Ngọ (1954). Với quãng đường khoảng 600-700km, vượt qua nhiều đèo cao, suối sâu như: Truông Băng, Khe Thần, Chuồng Chuối, Nho Quan... vô cùng nguy hiểm nhưng tất cả đều hăng hái xung phong đi vận tải tiếp tế.

Ngoài ra còn có nhiều đoàn xe thồ của các tỉnh Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Hòa Bình, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc... Trên tuyến sông Đà, sông Thao, ta còn tổ chức nhiều đoàn thuyền của các địa phương ven sông tham gia vận chuyển, sử dụng 10 ca nô để kéo phà ở các bến lớn như: Chợ Bờ, Suối Rút, Bình Ca, Âu Lâu...

Ngọc Lê