Báo Trung Quốc: Ngư lôi UET-1 Nga đẳng cấp hơn ngư lôi Mỹ

12/05/2021 10:52

Các nhà báo Trung Quốc đã nêu lợi thế của ngư lôi UET-1 của Nga so với ngư lôi của Mỹ.

Báo Trung Quốc: Ngư lôi UET-1 Nga đẳng cấp hơn ngư lôi Mỹ 1

Ngư lôi UET-1 - ảnh minh họa.

Ngư lôi UET-1 mới của Hải quân Nga vượt trội hơn rất nhiều so với ngư lôi của Hải quân Mỹ Mỹ. Điều này được báo cáo bởi trang Sohu ở Trung Quốc.

Tại Nga, các cuộc thử nghiệm ngư lôi điện UET-1 đã được hoàn thành. Các mẫu sản xuất đầu tiên đã được đưa vào trang bị cho Hải quân Nga.

Một loại vũ khí mới như vậy có thể là một vấn đề rất lớn đối với Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Các nhà báo Trung Quốc chỉ ra rằng ngư lôi tấn UET-1 có những cải tiến và đặc tính kỹ thuật hiện đại.

Loại vũ khí hải quân mới này sẽ thay thế hoàn toàn cho các ngư lôi USET-80 có từ thời Liên Xô.

Các chuyên gia quân sự được các nhà báo Trung Quốc viện dẫn đã nêu ra ưu điểm của ngư lôi Nga so với ngư lôi của Mỹ.

Báo Trung Quốc: Ngư lôi UET-1 Nga đẳng cấp hơn ngư lôi Mỹ 2

Ngư lôi USET-80 từ thời kỳ Liên Xô.

Các tính năng chính của đạn ngư lôi UET-1 là khả năng truy tìm dấu vết của tàu nổi và điều chỉnh tốc độ của nó.

Các chuyên gia Nga đã thiết kế để ngư lôi UET-1 hoạt động ở chế độ càng yên tĩnh càng tốt để nó có thể được sử dụng trong hoạt động chống phá của các hệ thống thủy âm của đối phương.

Bài báo trên mạng Sohu nhấn mạnh rằng Hải quân Mỹ không có vũ khí gì tương ứng có chức như vậy.

Báo Trung Quốc: Ngư lôi UET-1 Nga đẳng cấp hơn ngư lôi Mỹ 3

Ngư lôi Mark 46.

"Không thể cho rằng ngư lôi của Mỹ tiên tiến hơn ngư lôi của Nga. Về đặc điểm, UET-1 vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ của Mỹ.

Thực tế, Mỹ vẫn sử dụng ngư lôi Mark 46, a mô hình được phát triển vào những năm 1960” – nội dung bài báo Trung Quốc viết.

Báo Trung Quốc: Ngư lôi UET-1 Nga đẳng cấp hơn ngư lôi Mỹ 4

Trong tương lai Nga sẽ có ngư lôi Futlyar.

Các nhà báo Trung Quốc nói đùa rằng nhiều quả đạn ngư lôi trên các tàu ngầm Mỹ còn nhiều tuổi hơn cả các hạm trưởng.

“Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng Nga đang đi trước Hoa Kỳ về các loại vũ khí mới” – báo Trung Quốc kết luận.

Bình Nguyên