Bảo Việt đạt doanh thu hợp nhất hơn 19 nghìn tỷ đồng

01/04/2015 10:50

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 toàn Tập đoàn Bảo Việt đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ 2013,

bảo việt đạt doanh thu hợp nhất hơn 19 nghìn tỷ đồng
 

Ngày 31/3, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng (tăng 12,8%), chiếm 73,9% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, (tăng 7,9%). Công ty mẹ có tổng doanh thu đạt 1.340 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là điểm sáng năm 2014 khi vượt tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh doanh, lợi nhuận và dịch vụ khách hàng. Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn năm 2014 đạt 10.765 tỷ đồng (tăng 26,9%); lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng (tăng 11,4%). Đặc biệt, doanh thu khai thác mới năm 2014 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+13,3%), bảo hiểm trách nhiệm chung (+8,4%), bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (+8,1%).

Trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính, lĩnh vực quản lý quỹ có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, trong đó doanh thu năm 2014 đạt 52 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, vượt 75,6% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt mức 24,8%. Tổng tài sản quản lý tại ngày 31/12/2014 đạt 20.691 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Bảo Việt nói riêng và cộng đồng nói chung, tính từ năm 2009 đến nay, quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư gần 120 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, thực hiện 4 trọng tâm chính bao gồm: xóa đói giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ; tri ân gia đình liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng và khắc phục hậu quả thiên tai.

Q. Anh