Công nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm có nhiệm vụ cưa hạ những cành cây, nhóm còn lại sẽ chia thành khúc để thuận tiện cho việc vận chuyển đi nơi khác.
Công nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm có nhiệm vụ cưa hạ những cành cây, nhóm còn lại sẽ chia thành khúc để thuận tiện cho việc vận chuyển đi nơi khác.
Quốc Phương