Theo quan sát của PV, mặc dù bề ngoài thân cây bị chết khô, tróc vỏ, tuy nhiên bên trong thân cây thì vẫn tươi và vô cùng cứng gây khó khăn cho công tác cưa, xẻ.
Theo quan sát của PV, mặc dù bề ngoài thân cây bị chết khô, tróc vỏ, tuy nhiên bên trong thân cây thì vẫn tươi và vô cùng cứng gây khó khăn cho công tác cưa, xẻ.
Quốc Phương