Bất thường vụ tuyển dụng gần 300 viên chức tại Thanh Hóa

17/09/2020 16:11

Bộ Nội vụ vừa có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Bất thường vụ tuyển dụng gần 300 viên chức tại Thanh Hóa 1
Bộ Nội vụ chỉ đạo làm rõ vụ bất thường trong tuyển dụng viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

Làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân

Trước đó, sau khi có phản ánh của người dân, báo chí về những bất thường trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ đã thành lập đoàn công tác về kiểm tra.

Theo Tổ công tác, việc xét tuyển của Sở TN&MT cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy còn một số sai sót, nhưng hầu hết là lỗi kỹ thuật thường gặp ở những kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức, không phải lỗi ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng và vi phạm nguyên tắc tổ chức kỳ tuyển dụng (đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ không chứng minh được việc lộ, lọt đề, đáp án thi). Do đó, chưa đến mức phải hủy bỏ cả một kỳ tuyển dụng; chỉ nên xử lý những trường hợp sai, không đủ điều kiện xét tuyển theo quy định.

Trên cơ sở kiến nghị của Tổ công tác, báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa và các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát nội dung kiến nghị, phản ánh, tố cáo và làm việc với người kiến nghị, phản ánh, tố cáo để phân loại, xử lý theo quy định tại Điều 22, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP. Trên cơ sở đó, xem xét, chuyển cơ quan chức năng hoặc Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở TN&MT Thanh Hóa để xem xét theo thẩm quyền đối với từng nội dung kiến nghị, phản ánh, tố cáo theo quy định.

Rà soát lại báo cáo số 28/BC-SNV ngày 3/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật; đảm bảo việc kết luận khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền. Trong đó, xác định rõ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức; quá trình phỏng vấn của ban kiểm tra sát hạch; việc giao nhận đề thi, đáp án thi từ ban kiểm tra sát hạch cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có lộ, lọt tài liệu trước khi tiến hành kiểm tra sát hạch hay không, làm cơ sở để phê duyệt hay không phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức do Sở TN&MT tổ chức.

Đồng thời xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa gửi kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Bộ trước ngày 30/9/2020 để công bố thông tin báo chí theo quy định.

Trúng tuyển gần 1 năm chưa được phê duyệt kết quả

Trước đó, ngày 31/10/2019, Sở TN&MT có công văn gửi Sở Nội vụ đề nghị thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2019.

Ngày 11/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận kế hoạch tuyển dụng của Sở TN&MT. Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận, ngày 14/11/2019, Sở TN&MT có Thông báo tuyển dụng 288 viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất Thanh Hóa năm 2019.

Nhận được thông báo trên, các thí sinh đã làm hồ sơ để dự xét tuyển theo các vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đến ngày 6/1/2020, các thí sinh nhận được Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và nội quy phỏng vấn.

Đến ngày 30/1/2020, thí sinh nhận được thông báo kết quả xét tuyển vòng 2.

Ngày 18/2/2020, Sở Nội vụ đã có công văn 235 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT.

Sở Nội vụ thống nhất và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với 287 thí sinh (286 thí sinh trúng tuyển và 1 thí sinh tuyển dụng đặc biệt) vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, trực thuộc Sở TN&MT.

Tuy nhiên, đã gần 1 năm trôi qua, đến nay, những người dự tuyển vẫn chưa nhận được phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Việt Hòa