"Bầu" Đệ bị đề nghị xem xét trách nhiệm đại biểu

02/08/2016 12:12

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét về trách nhiệm đại biểu HĐND với "bầu" Đệ.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đang đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét về trách nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Văn Đệ. (Ảnh: Infonet)

Ngày 28/7/2016, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo số 412/BC-SNV gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thành viên Đoàn thẩm tra ...về "Kết quả xác minh phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc chậm thẩm định hồ sơ và về thời điểm thanh tra doanh nghiệp Sở Xây dựng".

Kết quả việc kiểm tra trật tự xây dựng của Sở Xây dựng đối với các công trình có liên quan đến Tổng công ty CP Hợp Lực và người nhà ông Nguyễn Văn Đệ (Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021) ghi rõ:

Trong 2 ngày 20 và 21/6/2016, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh hóa, UBND phường Đông Thọ tiến hành kiểm tra các công trình vi phạm về trật tự xây dựng liên quan tới Tổng công ty CP Hợp Lực và người nhà ông Nguyễn Văn Đệ gồm:

Bãi để xe tạm của Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực; Ki ốt bán hàng của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; Công trình cải tạo 06 lô nhà ở liền kề của ông Nguyễn Anh Tuấn và công trình Nhà hàng Hội Quán hoa viên của ông Nguyễn Văn Thành (đều được kiểm tra cùng thời điểm vó văn bản kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh gửi Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/6/2016).

Cũng trong báo cáo này, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đang đề nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét về trách nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Văn Đệ, Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Di Linh