Bảy “siêu” doanh nghiệp nào sẽ trở thành "chim đầu đàn" của nền kinh tế?

11/03/2021 11:53

Đây đều là những doanh nghiệp có tổng tài sản ít nhất gần 1 tỷ USD, thị phần chiếm ít nhất 30%, ROE - lợi nhuận trên vốn lớn hơn ít nhất 6 lần.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp duy nhất thuộc lĩnh vực cảng biển và logistics nằm trong 7 doanh nghiệp đề xuất ban đầu của đề án

Theo Đề án phát triển doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn, đề xuất ban đầu gồm 7 cái tên lớn là: Viettel, VNPT, MobiFone (thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao), Tập đoàn Điện lực EVN và Tập đoàn Dầu khí PVN (thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (thuộc lĩnh vực cảng biển và logistics) và Vietcombank (thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng).

Đề án đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển dịch vụ số, nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển công nghệ cho Viettel; Ban hành cơ chế hỗ trợ việc kết nối các cụm cảng; Nghiên cứu hoạt động ngân hàng đầu tư (investment banking), hình thành quỹ đầu tư trong đó có đầu tư mạo hiểm…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tiêu chí để xác định ngành, lĩnh vực để nghiên cứu thí điểm cơ chế, chính sách phù hợp là: Có tính chất mở đường, dẫn dắt; Hướng tới làm chủ công nghệ số; Có vai trò cần thiết trong phát triển, định hướng công nghiệp và Cần thiết duy trì sự hiện diện của Nhà nước.

Bên cạnh đó, 7 doanh nghiệp này đều có tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng, chiếm thị phần ít nhất 30%, bảo đảm các quy định về cạnh tranh, ROE (lợi nhuận trên vốn) lớn hơn 6 lần, mô hình quản trị tốt trên cơ sở nguyên tắc của OECD…

Những doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt và kết nối được với khu vực doanh nghiệp tư nhân, làm chủ được công nghệ, hình thành các chuỗi đổi mới sáng tạo, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới…

Các doanh nghiệp này sẽ được giao quyền chủ động, tự quyết trong sản xuất kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp… Nhà nước kiểm tra, giám sát theo hướng đánh giá hiệu quả hoạt động, đầu tư theo chỉ tiêu tài chính tổng thể, không đi theo từng dự án/hoạt động cụ thể.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao quyền hoặc giao nhiệm vụ để phát triển các hạ tầng nền tảng để có thể ứng dụng kinh tế chia sẻ, đẩy mạnh phát triển công nghệ số trong tương lai với một số chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ số.

C.Sơn