BCH Trung ương 12 bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư ngày 27/1

22/01/2016 13:05

BCH Trung ương 12 sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư ngày 27/1.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ngày 22/1. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 22/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tiếp tục thảo luận về các văn kiện của Đảng. Theo chương trình, từ chiều 23/1, Đại hội sẽ thảo luận công tác nhân sự chủ chốt. Cụ thể, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (TƯ) khóa 11 sẽ báo cáo công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng BCH TƯ khóa mới.

Chủ nhật, ngày 24/1, đại hội làm việc tại đoàn cả ngày. Các đoàn sẽ thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH TƯ khóa 12, sau đó các Trưởng đoàn phổ biến báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa 12 do BCH TƯ khoá 11 chuẩn bị. Buổi chiều, các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH TƯ khoá 12 sau đó Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ sung.

Đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào BCH TƯ khoá 12 (nếu có) vào sáng 25/1, Đoàn chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày.

Theo kế hoạch, 9h30 ngày 26/1, Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH TƯ khóa 12. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Ngày 27/1, đại hội nghỉ. BCH TƯ khoá 12 sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.

BCH TƯ khóa 12 sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 trước khi Tổng bí thư BCH TƯ khóa 12 đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.

Thông tin về nhân sự chủ chốt sẽ được thông báo trong buổi họp báo ngay sau khi đại hội bế mạc.

Xuân Thu