Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn"

01/02/2021 08:01

Sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau một tuần làm việc, sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc.

Trung ương khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao

Tại phiên bế mạc, sau khi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại hội, cảm ơn các đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đây là trọng trách vô cùng lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự.

Tổng Bí thư xin hứa với Đại hội, trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ.

"Tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, để cùng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII xin hứa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, nhân dân, các cơ quan, Ban, bộ ngành Trung ương và địa phương, các đồng bào, đồng chí chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để Ban chấp hành Trung ương khoá XIII có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương để cố gắng học tập, kế thừa những kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua gây dựng, từ đó đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân giành được cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay.

“Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh, nhất là trong giai đoạn sắp tới có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có nhiều khó khăn, thử thách, nên tuyệt đối không được tự mãn, chủ quan, kiêu ngạo, càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc cho xứng đáng với sự mong đợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xin hứa với Đại hội sẽ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao như Bác Hồ nói, Đại hội là một dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn.

Gửi lời chúc mừng năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu tới các lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý và các đại biểu cùng toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng: “Năm mới thắng lợi mới, nhất định Tổ quốc ta sắp tới ngày càng vinh quang hơn, sánh vai các cường quốc năm châu trên thế giới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt

Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành

Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.

Với 100% đại biểu đồng ý (biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng viên), Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.

Nội dung nghị quyết trong đó nêu rõ, Đại hội XIII đã thống nhất bầu ra 200 ủy viên, trong đó có 180 chính thức và 20 dự khuyết. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cứ và được bầu làm Tổng Bí thư khoá XIII.

Nghị quyết Đại hội “không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành”. Nghị quyết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ở nước ngoài đoàn kết, khơi dậy tinh thần, khát vọng dân tộc… để lập nên kỳ tích phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nghị quyết bao gồm nhiều nội dung, trong đó bao trùm là mục tiêu, chiến lược phát triển của đất nước với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong Nghị quyết, Đảng cũng nhận diện những nguy cơ về kinh tế có thể tụt hậu, về sự suy thoái trong tư tưởng của các đảng viên…

Nhận định "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" cũng được nhấn mạnh trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.

Nghị quyết Đại hội XIII cũng đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

Bế mạc Đại hội Đảng XIII, ra mắt Ban chấp hành Trung ương khoá mới

Trước đó, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đã công bố danh sách thư, điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.

Ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, thành viên Đoàn Thư ký báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng báo cáo Đại hội kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết quả, Hội nghị đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị. Với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Na Bình