Melissani, Hi Lạp: Nằm trên hòn đảo Kefalonia, hang động Melissani chia làm hai phần. Phần động mở có giếng trời trên đỉnh giúp ánh sáng lọt vào bên trong, phần động còn lại rất tối và được bao phủ bởi rêu, tảo và măng đá.
Melissani, Hi Lạp: Nằm trên hòn đảo Kefalonia, hang động Melissani chia làm hai phần. Phần động mở có giếng trời trên đỉnh giúp ánh sáng lọt vào bên trong, phần động còn lại rất tối và được bao phủ bởi rêu, tảo và măng đá.
Huy Phong (Theo RD)