Bí thư Hòa Bình: Còn cán bộ thu vén lợi ích cá nhân, tham nhũng vặt

09/12/2022 11:21

Đây là một trong những vấn đề còn tồn tại được ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nêu ra tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo ông Long, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, tỉnh Hòa Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải chỉ đạo giải quyết.

Cụ thể, kết quả cải cách thủ tục hành chính chưa cao; môi trường đầu tư chưa thông thoáng, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn vào đầu tư tại tỉnh để tạo động lực phát triển.

Bí thư Hòa Bình: Còn cán bộ thu vén lợi ích cá nhân, tham nhũng vặt 1

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII. (Ảnh:HĐND Hòa Bình)

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm. Giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ.

Kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; hạ tầng nông thôn nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư xứng tầm. Công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại một số địa phương còn hạn chế; tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt ở cơ sở chưa được xử lý dứt điểm, nhất là trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu, quản lý khai thác, sử dụng chưa hiệu quả. Chất lượng giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các vùng; cơ sở vật chất tại một số trường chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập còn khó khăn.

Trong khi đó, chưa có nhiều giải pháp đồng bộ trong việc tạo sinh kế cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.

Bí thư Hòa Bình: Còn cán bộ thu vén lợi ích cá nhân, tham nhũng vặt 2

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình - Nguyễn Phi Long nêu 6 vấn đề còn tồn tại.

Đặc biệt, ông Long cho biết, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ích kỷ, cá nhân, thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình; không tích cực làm việc; tình trạng đá bóng, không dám chịu trách nhiệm, tình trạng tham nhũng vặt còn xảy ra.

Ông Long mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng nghiên cứu, thảo luận để có các giải pháp khắc phục, thực hiện trong thời gian tới.

Văn Thanh