BIDV, BIC miễn nhiệm chức vụ ông Trần Lục Lang

30/11/2018 15:01

BIDV đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Lục Lang ngay sau khi ông này bị khởi tố.

bidv, bic miễn nhiệm chức vụ ông trần lục lang

Ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV

BIDV vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo. Theo đó, ngân hàng này đã cho thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc BIDV đối với ông Trần Lục Lang kể từ 29/11/2018.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ngày 30/11 cũng có thông báo, ngày 29/11, Hội đồng quản trị BIC đã có nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC đối với ông Trần Lục Lang; đồng thời chỉ định ông Ramaswamy Athappan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị. Ông Ramaswamy Athappan sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự mới.

BIC khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn an toàn, ổn định và không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các sự kiện trên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can với một số cá nhân trong đó có ông Trần Lục Lang cùng với một số nguyên lãnh đạo khác của BIDV.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, những sai phạm này đã xảy ra từ những năm trước đây và NHNN đã chỉ đạo BIDV khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục.

C.Sơn