BIDV sẽ mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu

09/09/2019 17:43

BIDV sẽ mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 2 năm 2014.

bidv sẽ mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu
BIDV sẽ mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 2 năm 2014

Thông tin từ BIDV cho biết, ngày 19/9/2019 tới đây, Ngân hàng này sẽ thực hiện mua lại toàn bộ 4.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 2 năm 2014.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

Được biết, trái phiếu được phát hành vào ngày 19/9/2014, với giá trị 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm.

PV